Prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Seminarium doktorskie i habilitacyjne
Prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego oraz
Dr hab. Aliny Wróbel, prof. nadzw.
z Katedry Teorii Wychowania
Miejsce spotkania: ul. Pomorska 46/48 w budynku A (głównym) sala nr 11.

ZASADY REKRUTACJI

Zgłoszenie kandydatury na członka seminarium, następuje poprzez
1. Bezpośrednie zaproszenie wystosowane przez Profesora dr hab. B. Śliwerskiego
LUB
2. Samodzielne zgłoszenie się kandydata drogą emaliową do sekretarza seminarium A.
Szplit na adres [email protected]
Prof. B. Śliwerski
zaprasza kandydata
Kandydat wypełnia
ankietę aplikacyjną, którą
wysyła do sekretarza A.
A. Szplit wysyła do
kandydata informacje o
terminie seminarium i inne
informacje organizacyjne
Kandydat wypełnia
ankietę aplikacyjną która
wysyła do sekretarza A.
Szplit na adres
om
A. Szplit wysyła do
kandydata informacje o
terminie seminarium i inne
informacje organizacyjne