Detection, Treatment Planning, and Genetic Predisposition of Bruxism: A Systematic Mapping Process and Network Visualization Technique

Brak snu generuje wiele zaburzeń; Jednym z nich jest szczotkowanie. Dotknął prawie 31% światowej populacji. Celem artykułu jest określenie zakresu badań prowadzonych nad bruksizmem oraz stworzenie bazy danych. Kładziemy nacisk na kwestie krytyczne dla nowych zobowiązań badawczych i komunikacyjnych. Ten artykuł przedstawia globalny obraz i bardzo opiera się na postrzeganiu zespołu bruksizmu. W pracy badawczej wykorzystywane są trzy metody, takie jak systematyczny proces mapowania, wizualizacja sieci i przegląd literatury. Do analizy pracy wykorzystano oprogramowanie takie jak VosViewer, Matlab i Mega-X.

Przeanalizowaliśmy dogłębne informacje, aby odzyskać obecną wiedzę na temat zespołu bruksizmu, począwszy od psychologicznych koncepcji pojęć psychologicznych, przez wykrywanie inżynierii, skończywszy na leczeniu klinicznym i zaburzeniu skroniowo-żuchwowym z genami organicznymi. Na podstawie poprzedniej publikacji znaleźliśmy 10 słów kluczowych i 77 artykułów opublikowanych w publikowanych, Scopus, Google Scholar i sieci naukowych baz danych. Te słowa kluczowe i artykuły są przydatne dla wszystkich typów badaczy, w tym osób zajmujących się inżynierią, nauką i szkoleniem medycznym. W badaniu zbadano 11 genów i 75 pozycji badawczych obejmujących około 115077 osób do analizy wykrywania nastolatków, leczenia, dzieci i bruksizmu.

Podsumowując, stwierdzono, że bruksizm całkowicie zasnął, neurologiczne, dentystyczne i genetyczne komponenty i jest złożonym zjawiskiem. W badaniu wspomniano również o przyszłym kierunku i luce badawczej w przyszłości w zakresie bruksizmu, a także podjęto próbę określenia celów przyszłych badań, które mają być zrealizowane w sposób ważniejszy i bardziej naukowy.

Wykryj pochodzenie genetyczne i adaptację u ludzi Hanwan

Mieszkańcy Tajwanu składają się z różnych rdzennych mieszkańców i ludów tajwańskich Han. Około 95% Tajwańczyków identyfikuje się jako Han Tajwańczyk, ale może to nie być jednorodna populacja, ponieważ emigrowali na wyspę z różnych regionów Azji Wschodniej w ciągu 400 lat. Niewiele wiemy o podstawowych modelach pochodzenia genetycznego, mieszance populacji i ewolucyjnej adaptacji Han z Tajwanu.W tym miejscu przeanalizowaliśmy wszystkie dane dotyczące genotypowania SNP 14 401 osób z Tajwanu Han zebrane przez Biobank Taiwan oraz dane z sekwencjonowania całego genomu dla podgrupy 772 osób. Wykryliśmy cztery dawne starożytne geny o odmiennych rozkładach geograficznych (to znaczy przodków z Azji Północnej, Południowo-Wschodniej, Japonii i Wyspy Południowo-Wschodniej oraz mieszanie sygnatur populacji, która przyczynia się do powstania genomów Han Tajwańczyków).

Przeskanowaliśmy również pod kątem pozytywnych sygnatur doboru naturalnego, które powodowały haplotypy i niezwykle długoterminowe podwyższenie samodzielnie zarządzanych wariantów. W rezultacie zidentyfikowaliśmy 16 kandydatów na loci, w których sygnały selekcyjne można jednoznacznie zlokalizować w pięciu unikalnych genach: CTNNE2, LRP1B, CSNK1G3, ASTN2 i NEO1. Powiązania statystyczne zbadano w 16 cechach związanych z metabolizmem, aby dokładniej wyjaśnić działanie funkcjonalne każdego genu kandydującego. Wydaje się, że pięć genów ma plejotropowe połączenia z różnymi typami wrażliwości na ważne choroby i powiązania z co najmniej jedną cechą związaną z metabolizmem. Nasze wspólne wyniki dostarczają krytycznych informacji pozwalających zrozumieć historię ewolucji i adaptacji tajwańskiej populacji Han.

 Wykrywanie, planowanie leczenia i genetyczne predyspozycje bruksizmu: systematyczny proces mapowania i technika wizualizacji sieci
Lepu Detection, Treatment Planning, and Genetic Predisposition of Covid: A Systematic Mapping Process and Network Visualization Technique

Detection of intestinal pests and genetic characterization of Enterocytozoon beir in the hedgehogs of China

The Microsporidia are a group of unicellular and opportunistic intestinal pests in which Enterocytozoon Beiemaie is a frequent species causing microsporid infections in humans. Many domesticated and wild animals have been found to be hosts of E. wellsi and other Microsporidia. The role of the hedgehogs in the ecology of the microsporidy is not clear; As a result, we investigated E. wellsi’s prevalence and genetic diversity, Cryptosporidium and Blastocystis spp. In the hedgehogs (Erinaceus Amurensis) collected in the province of Hubei in Central China. The amplification of the PCR of the internal transcribed spacer region of the Ribosomal DNA indicated that 9.8% (4/41) hedges were positive at E. Bieuchs, but none (0/41) was Positive in Cryptosporidium and Blastocystis spp.

The phylogenetic analysis showed that the strains detected by the hedgehings belong to four new genotypes (EA1-EA4), which were most closely related to group IV of group 1C. This study demonstrated that the hedgehogs are hosts of E. wells and can play a role in the transmission of E. wellsi to man in the process of capture and slaughter. Advances in genome mounting technologies have allowed genomes to the unique basic level. These technologies are based on programmable nucleases (NCPs) that include meganucleases, zinc-fingered nucleases (ZFNs), transcriptional activator efficient nucle (talens) and regularly grouped short palindromic repetitions (CRISPR) / CRISPR- Crispr-assembled and gave researchers the ability to remove, insert or replace genomic DNA in whole cells, tissues and organisms.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide

20-abx065659 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (8-37), rat

5-00908 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Rat Calcitonin Gene Related Peptide 1 (CGRP) Peptide

abx670013-50ug Abbexa 50 ug 360 EUR

Calcitonin Gene Related Peptide II

20-abx265668 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 594.00 EUR
 • 910.80 EUR
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • 2.5 mg

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide (OVA)

20-abx651161 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 243.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

TP1202-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price
Description: Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

TP1202-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price
Description: Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

TP1202-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price
Description: Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

TP1202-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price
Description: Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

TP1202-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price
Description: Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) II, rat

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E02C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E02C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E02C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA Kit

IRTCGRPKT Innovative research each 718 EUR
Description: Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA Kit

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01A11127 BlueGene 96T 700 EUR
Description: ELISA

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP, 1-37) peptide

CGRP16-P-5 Alpha Diagnostics 500 ug 489.6 EUR

Calcitonin Gene Related Peptide, chicken

5-00911 CHI Scientific 0.4 x 5mg Ask for price

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) (83-119), rat

HY-P1462 MedChemExpress 500ug 321.6 EUR

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide

20-abx065658 Abbexa
 • 710.40 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2131.20 EUR
 • 844.80 EUR
 • 526.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide II, human

5-00909 CHI Scientific 0.4 x 5mg Ask for price

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

abx195419-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7342.85 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 709.88 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 962.69 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3972.1 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

4-CCA876Ra Cloud-Clone
 • 7404.00 EUR
 • 3973.20 EUR
 • 963.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Competitive Inhibition chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

EKU08648-48T Biomatik Corporation 48T 724.22 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

EKU08648-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4914.35 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

EKU08648-96T Biomatik Corporation 96T 1034.6 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

EKN49759-48T Biomatik Corporation 48T 450.45 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

EKN49759-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3056.63 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

EKN49759-96T Biomatik Corporation 96T 643.5 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

4-CEA876Ra Cloud-Clone
 • 5612.40 EUR
 • 2965.20 EUR
 • 752.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Competitive Inhibition method for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

CN-01897R1 ChemNorm 96T 586.8 EUR

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

CN-01897R2 ChemNorm 48T 405.6 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Ra-48T DL Develop 48T 609.6 EUR
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Ra-96T DL Develop 96T 793.2 EUR
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat calcitonin gene related peptide, CGRP ELISA Kit

CSB-E08211r-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat calcitonin gene related peptide, CGRP in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat calcitonin gene related peptide, CGRP ELISA Kit

1-CSB-E08211r Cusabio
 • 1160.40 EUR
 • 7110.00 EUR
 • 3760.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat calcitonin gene related peptide, CGRP in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat CGRP(Calcitonin Gene Related Peptide) ELISA Kit

ER0832 FN Test 96T 628.92 EUR
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 9.375pg/ml

Rat calcitonin gene related peptide(CGRP)ELISA Kit

GA-E0355RT-48T GenAsia Biotech 48T 380.4 EUR

Rat calcitonin gene related peptide(CGRP)ELISA Kit

GA-E0355RT-96T GenAsia Biotech 96T 595.2 EUR

Rat Calcitonin gene- related peptide, CGRP ELISA Kit

ELA-E0876r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

SL0136Ra Sunlong - 498 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

EKL54167-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3537.8 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

EKL54167-96T Biomatik Corporation 96T 744.8 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

EKU02858-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

EKU02858-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

EKU02858-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

Rat CGRP(Calcitonin Gene Related Peptide) ELISA Kit

EKF58049-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Rat CGRP(Calcitonin Gene Related Peptide) ELISA Kit

EKF58049-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Rat CGRP(Calcitonin Gene Related Peptide) ELISA Kit

EKF58049-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

YLA0654RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

YLA0654RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)  ELISA Kit

NSL1565r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RDR-CGRP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RDR-CGRP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA Kit (CGRP)

RK03564 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Rat calcitonin gene related peptide(CGRP)ELISA Kit

QY-E11297 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RD-CGRP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RD-CGRP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RDR-CGRP-Ra-48T Reddot Biotech 48T 465.47 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RDR-CGRP-Ra-96T Reddot Biotech 96T 664.97 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DL-CGRP-Ra DL Develop 96T 432 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Ra DL Develop 96T 454 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat calcitonin gene related peptide(CGRP) Elisa Kit

EK720258 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.55 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RD-CGRP-Ra-48T Reddot Biotech 48T 443.3 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RD-CGRP-Ra-96T Reddot Biotech 96T 633.3 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

EKC40403-48T Biomatik Corporation 48T 647.15 EUR

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

EKC40403-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4391.38 EUR

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

EKC40403-96T Biomatik Corporation 96T 924.5 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

EKN43969-48T Biomatik Corporation 48T 370.02 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

EKN43969-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2510.85 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

EKN43969-96T Biomatik Corporation 96T 528.6 EUR

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) (83-119), rat (TFA)

HY-P1462A MedChemExpress 5mg 1712.4 EUR

Calcitonin Gene Related Peptide (8-37), human

5-00907 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx103218 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx103219 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx175652 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1228.80 EUR
 • 610.80 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx175653 Abbexa
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx171511 Abbexa
 • 861.60 EUR
 • 460.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx171512 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Rat calcitonin gene related peptide, CGRP GENLISA ELISA

KLR0347 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide (OVA)

20-abx651159 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 243.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide (OVA)

20-abx651160 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 243.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rat Calcitonin Gene Related Peptide 2 (CALCB) ELISA Kit

20-abx155332 Abbexa
 • 8684.40 EUR
 • 4626.00 EUR
 • 1074.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) ELISA kit

E02C1315-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) ELISA kit

E02C1315-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) ELISA kit

E02C1315-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide 2 (CALCB) ELISA Kit

abx574133-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Calcitonin gene- related peptide 2, Calcb ELISA KIT

ELI-02949r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) ELISA kit

E01A11568 BlueGene 96T 700 EUR
Description: ELISA

ELISA kit for Rat CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide)

ELK1431 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR
Description: A competitive Inhibition ELISA kit for detection of Calcitonin Gene Related Peptide from Rat in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Rat CGRP2(Calcitonin Gene Related Peptide 2) ELISA Kit

ELK1431-48T ELK Biotech 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat CGRP. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Rat CGRP. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Rat CGRP, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Rat CGRP in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Rat CGRP2(Calcitonin Gene Related Peptide 2) ELISA Kit

ELK1431-96T ELK Biotech 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat CGRP. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Rat CGRP. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Rat CGRP, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Rat CGRP in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Dog Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E08C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E08C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E08C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E07C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E07C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E07C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

4-RPA876Hu01 Cloud-Clone
 • 507.07 EUR
 • 259.20 EUR
 • 1571.52 EUR
 • 603.84 EUR
 • 1087.68 EUR
 • 415.20 EUR
 • 3748.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Calcitonin Gene Related Peptide expressed in: E.coli

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

4-RPA876Ra01 Cloud-Clone
 • 550.08 EUR
 • 271.20 EUR
 • 1732.80 EUR
 • 657.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 444.00 EUR
 • 4152.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Calcitonin Gene Related Peptide expressed in: E.coli

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU40572-100ug Biomatik Corporation 100ug 443.3 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU40572-1mg Biomatik Corporation 1mg 1965.6 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU40572-50ug Biomatik Corporation 50ug 356.4 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU40573-100ug Biomatik Corporation 100ug 492.8 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU40573-1mg Biomatik Corporation 1mg 2184 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU40573-50ug Biomatik Corporation 50ug 396 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU57862-100ug Biomatik Corporation 100ug 510.8 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU57862-1mg Biomatik Corporation 1mg 2371.2 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU57862-50ug Biomatik Corporation 50ug 418 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU56186-100ug Biomatik Corporation 100ug 601.7 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU56186-1mg Biomatik Corporation 1mg 2371.2 EUR

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

RPU56186-50ug Biomatik Corporation 50ug 364.8 EUR

Goat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E06C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E06C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E06C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01A46040 BlueGene 96T 700 EUR
Description: ELISA

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP, 1-37) peptide

CGRP15-P-5 Alpha Diagnostics 500 ug 489.6 EUR

Human Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E03C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E03C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E03C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA Kit

IMSCGRPKT Innovative research each 616 EUR
Description: Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA Kit

Sheep Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01A98334 BlueGene 96T 700 EUR
Description: ELISA

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01A19868 BlueGene 96T 700 EUR
Description: ELISA

Human Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01A2367 BlueGene 96T 700 EUR
Description: ELISA

Duża elastyczność w przeprojektowaniu specyfiki genomowego celu NPS znacznie rozszerzyła zakres zastosowań składania genów w nauce o życiu i stanowi wielką obietnicę rozwoju terapii genowych nowej generacji. Technologie PN mają wspólną zasadę wywoływania dwuniciowej pauzy DNA (DSB) w określonym przez użytkownika miejscu w genomie, po której następuje komórkowa naprawa indukowanej DSB. DSB generowane przez PN są głównie naprawiane przez niehomologiczne składanie końcowe (NHEJ) i gotowe ścieżki połączeń przez mikrohomologię (MDA), które mogą wywoływać różnorodne małe mutacje insercyjne lub usuwające (indel). W przypadku pobudzenia w sekwencji kodującej białko i przesunięcia ramki odczytu, docelowy gen (KO) można łatwo uzyskać za pomocą jednej z dostępnych PN.

Dodaj komentarz