Detection, Treatment Planning, and Genetic Predisposition of Bruxism: A Systematic Mapping Process and Network Visualization Technique

Brak snu generuje wiele zaburzeń; Jednym z nich jest szczotkowanie. Dotknął prawie 31% światowej populacji. Celem artykułu jest określenie zakresu badań prowadzonych nad bruksizmem oraz stworzenie bazy danych. Kładziemy nacisk na kwestie krytyczne dla nowych zobowiązań badawczych i komunikacyjnych. Ten artykuł przedstawia globalny obraz i bardzo opiera się na postrzeganiu zespołu bruksizmu. W pracy badawczej wykorzystywane są trzy metody, takie jak systematyczny proces mapowania, wizualizacja sieci i przegląd literatury. Do analizy pracy wykorzystano oprogramowanie takie jak VosViewer, Matlab i Mega-X.

Przeanalizowaliśmy dogłębne informacje, aby odzyskać obecną wiedzę na temat zespołu bruksizmu, począwszy od psychologicznych koncepcji pojęć psychologicznych, przez wykrywanie inżynierii, skończywszy na leczeniu klinicznym i zaburzeniu skroniowo-żuchwowym z genami organicznymi. Na podstawie poprzedniej publikacji znaleźliśmy 10 słów kluczowych i 77 artykułów opublikowanych w publikowanych, Scopus, Google Scholar i sieci naukowych baz danych. Te słowa kluczowe i artykuły są przydatne dla wszystkich typów badaczy, w tym osób zajmujących się inżynierią, nauką i szkoleniem medycznym. W badaniu zbadano 11 genów i 75 pozycji badawczych obejmujących około 115077 osób do analizy wykrywania nastolatków, leczenia, dzieci i bruksizmu.

Podsumowując, stwierdzono, że bruksizm całkowicie zasnął, neurologiczne, dentystyczne i genetyczne komponenty i jest złożonym zjawiskiem. W badaniu wspomniano również o przyszłym kierunku i luce badawczej w przyszłości w zakresie bruksizmu, a także podjęto próbę określenia celów przyszłych badań, które mają być zrealizowane w sposób ważniejszy i bardziej naukowy.

Wykryj pochodzenie genetyczne i adaptację u ludzi Hanwan

Mieszkańcy Tajwanu składają się z różnych rdzennych mieszkańców i ludów tajwańskich Han. Około 95% Tajwańczyków identyfikuje się jako Han Tajwańczyk, ale może to nie być jednorodna populacja, ponieważ emigrowali na wyspę z różnych regionów Azji Wschodniej w ciągu 400 lat. Niewiele wiemy o podstawowych modelach pochodzenia genetycznego, mieszance populacji i ewolucyjnej adaptacji Han z Tajwanu.W tym miejscu przeanalizowaliśmy wszystkie dane dotyczące genotypowania SNP 14 401 osób z Tajwanu Han zebrane przez Biobank Taiwan oraz dane z sekwencjonowania całego genomu dla podgrupy 772 osób. Wykryliśmy cztery dawne starożytne geny o odmiennych rozkładach geograficznych (to znaczy przodków z Azji Północnej, Południowo-Wschodniej, Japonii i Wyspy Południowo-Wschodniej oraz mieszanie sygnatur populacji, która przyczynia się do powstania genomów Han Tajwańczyków).

Przeskanowaliśmy również pod kątem pozytywnych sygnatur doboru naturalnego, które powodowały haplotypy i niezwykle długoterminowe podwyższenie samodzielnie zarządzanych wariantów. W rezultacie zidentyfikowaliśmy 16 kandydatów na loci, w których sygnały selekcyjne można jednoznacznie zlokalizować w pięciu unikalnych genach: CTNNE2, LRP1B, CSNK1G3, ASTN2 i NEO1. Powiązania statystyczne zbadano w 16 cechach związanych z metabolizmem, aby dokładniej wyjaśnić działanie funkcjonalne każdego genu kandydującego. Wydaje się, że pięć genów ma plejotropowe połączenia z różnymi typami wrażliwości na ważne choroby i powiązania z co najmniej jedną cechą związaną z metabolizmem. Nasze wspólne wyniki dostarczają krytycznych informacji pozwalających zrozumieć historię ewolucji i adaptacji tajwańskiej populacji Han.

 Wykrywanie, planowanie leczenia i genetyczne predyspozycje bruksizmu: systematyczny proces mapowania i technika wizualizacji sieci
Lepu Detection, Treatment Planning, and Genetic Predisposition of Covid: A Systematic Mapping Process and Network Visualization Technique

Detection of intestinal pests and genetic characterization of Enterocytozoon beir in the hedgehogs of China

The Microsporidia are a group of unicellular and opportunistic intestinal pests in which Enterocytozoon Beiemaie is a frequent species causing microsporid infections in humans. Many domesticated and wild animals have been found to be hosts of E. wellsi and other Microsporidia. The role of the hedgehogs in the ecology of the microsporidy is not clear; As a result, we investigated E. wellsi’s prevalence and genetic diversity, Cryptosporidium and Blastocystis spp. In the hedgehogs (Erinaceus Amurensis) collected in the province of Hubei in Central China. The amplification of the PCR of the internal transcribed spacer region of the Ribosomal DNA indicated that 9.8% (4/41) hedges were positive at E. Bieuchs, but none (0/41) was Positive in Cryptosporidium and Blastocystis spp.

The phylogenetic analysis showed that the strains detected by the hedgehings belong to four new genotypes (EA1-EA4), which were most closely related to group IV of group 1C. This study demonstrated that the hedgehogs are hosts of E. wells and can play a role in the transmission of E. wellsi to man in the process of capture and slaughter. Advances in genome mounting technologies have allowed genomes to the unique basic level. These technologies are based on programmable nucleases (NCPs) that include meganucleases, zinc-fingered nucleases (ZFNs), transcriptional activator efficient nucle (talens) and regularly grouped short palindromic repetitions (CRISPR) / CRISPR- Crispr-assembled and gave researchers the ability to remove, insert or replace genomic DNA in whole cells, tissues and organisms.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide

20-abx065659 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (8-37), rat

5-00908 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Calcitonin Gene Related Peptide II

20-abx265668 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 594.00 EUR
 • 910.80 EUR
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • 2.5 mg

Rat Calcitonin Gene Related Peptide 1 (CGRP) Peptide

abx670013-50ug Abbexa 50 ug 360 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide (OVA)

20-abx651161 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 243.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide, chicken

5-00911 CHI Scientific 0.4 x 5mg Ask for price

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E02C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E02C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E02C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP, 1-37) peptide

CGRP16-P-5 Alpha Diagnostics 500 ug 489.6 EUR

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) (83-119), rat

HY-P1462 MedChemExpress 500ug 321.6 EUR

Calcitonin Gene Related Peptide II, human

5-00909 CHI Scientific 0.4 x 5mg Ask for price

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide

20-abx065658 Abbexa
 • 710.40 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2131.20 EUR
 • 844.80 EUR
 • 526.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (8-37), human

5-00907 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

abx195419-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7342.85 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 709.88 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 962.69 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3972.1 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

4-CCA876Ra Cloud-Clone
 • 7404.00 EUR
 • 3973.20 EUR
 • 963.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Competitive Inhibition chemiluminescent immunoassay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

4-CEA876Ra Cloud-Clone
 • 5612.40 EUR
 • 2965.20 EUR
 • 752.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Competitive Inhibition method for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

CN-01897R1 ChemNorm 96T 586.8 EUR

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

CN-01897R2 ChemNorm 48T 405.6 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Ra-48T DL Develop 48T 609.6 EUR
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Ra-96T DL Develop 96T 793.2 EUR
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat calcitonin gene related peptide, CGRP ELISA Kit

CSB-E08211r-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat calcitonin gene related peptide, CGRP in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat calcitonin gene related peptide, CGRP ELISA Kit

1-CSB-E08211r Cusabio
 • 1160.40 EUR
 • 7110.00 EUR
 • 3760.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat calcitonin gene related peptide, CGRP in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat CGRP(Calcitonin Gene Related Peptide) ELISA Kit

ER0832 FN Test 96T 628.92 EUR
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 9.375pg/ml

Rat calcitonin gene related peptide(CGRP)ELISA Kit

GA-E0355RT-48T GenAsia Biotech 48T 380.4 EUR

Rat calcitonin gene related peptide(CGRP)ELISA Kit

GA-E0355RT-96T GenAsia Biotech 96T 595.2 EUR

Rat Calcitonin gene- related peptide, CGRP ELISA Kit

ELA-E0876r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RDR-CGRP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RDR-CGRP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA Kit (CGRP)

RK03564 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Rat calcitonin gene related peptide(CGRP)ELISA Kit

QY-E11297 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RD-CGRP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RD-CGRP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RD-CGRP-Ra-48T Reddot Biotech 48T 443.3 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RD-CGRP-Ra-96T Reddot Biotech 96T 633.3 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

YLA0654RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rat calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

YLA0654RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RDR-CGRP-Ra-48T Reddot Biotech 48T 465.47 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

RDR-CGRP-Ra-96T Reddot Biotech 96T 664.97 EUR
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) (83-119), rat (TFA)

HY-P1462A MedChemExpress 5mg 1712.4 EUR

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx103218 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx103219 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx175652 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1228.80 EUR
 • 610.80 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx175653 Abbexa
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx171511 Abbexa
 • 861.60 EUR
 • 460.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody

20-abx171512 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide (OVA)

20-abx651159 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 243.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Peptide (OVA)

20-abx651160 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 243.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Dog Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E08C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E08C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E08C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E07C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E07C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E07C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

4-RPA876Hu01 Cloud-Clone
 • 507.07 EUR
 • 259.20 EUR
 • 1571.52 EUR
 • 603.84 EUR
 • 1087.68 EUR
 • 415.20 EUR
 • 3748.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Calcitonin Gene Related Peptide expressed in: E.coli

Recombinant Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

4-RPA876Ra01 Cloud-Clone
 • 550.08 EUR
 • 271.20 EUR
 • 1732.80 EUR
 • 657.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 444.00 EUR
 • 4152.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Calcitonin Gene Related Peptide expressed in: E.coli

Rat Calcitonin Gene Related Peptide 2 (CALCB) ELISA Kit

20-abx155332 Abbexa
 • 8684.40 EUR
 • 4626.00 EUR
 • 1074.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) ELISA kit

E02C1315-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) ELISA kit

E02C1315-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) ELISA kit

E02C1315-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Calcitonin gene related peptide 2(CALCB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Calcitonin Gene Related Peptide 2 (CALCB) ELISA Kit

abx574133-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Calcitonin gene- related peptide 2, Calcb ELISA KIT

ELI-02949r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Goat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E06C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E06C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E06C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E01C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E03C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E03C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E03C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP, 1-37) peptide

CGRP15-P-5 Alpha Diagnostics 500 ug 489.6 EUR

ELISA kit for Rat CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide)

ELK1431 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR
Description: A competitive Inhibition ELISA kit for detection of Calcitonin Gene Related Peptide from Rat in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Calcitonin Gene Related Peptide 1 (CGRP) Antibody

abx411181-01ml Abbexa 0.1 ml 526.8 EUR

Rabbit Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E04C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E04C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E04C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E09C0744-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E09C0744-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Calcitonin Gene Related Peptide ELISA kit

E09C0744-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Calcitonin Gene Related Peptide in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Calcitonin Gene Related Peptide 2 (CGRP2) Antibody

abx239834-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Calcitonin Gene Related Peptide 2 (CGRP2) Antibody

20-abx141455 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Protein

20-abx652733 Abbexa
 • 744.00 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2230.80 EUR
 • 878.40 EUR
 • 543.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Protein

20-abx652734 Abbexa
 • 744.00 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2230.80 EUR
 • 878.40 EUR
 • 543.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

OVA Conjugated Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

4-CPA876Hu21 Cloud-Clone
 • 283.43 EUR
 • 199.20 EUR
 • 732.86 EUR
 • 324.29 EUR
 • 528.58 EUR
 • 265.20 EUR
 • 1652.16 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Calcitonin Gene Related Peptide expressed in: Protein conjugation

OVA Conjugated Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

4-CPA876Mu21 Cloud-Clone
 • 283.43 EUR
 • 199.20 EUR
 • 732.86 EUR
 • 324.29 EUR
 • 528.58 EUR
 • 265.20 EUR
 • 1652.16 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Calcitonin Gene Related Peptide expressed in: Protein conjugation

OVA Conjugated Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

4-CPA876Ra21 Cloud-Clone
 • 283.43 EUR
 • 199.20 EUR
 • 732.86 EUR
 • 324.29 EUR
 • 528.58 EUR
 • 265.20 EUR
 • 1652.16 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Calcitonin Gene Related Peptide expressed in: Protein conjugation

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Polyclonal Antibody (Rat)

4-PAA876Ra01 Cloud-Clone
 • 291.60 EUR
 • 2948.40 EUR
 • 735.60 EUR
 • 366.00 EUR
 • 254.40 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)

CLIA kit for Rat CGRP1 (Calcitonin Gene Related Peptide 1)

E-CL-R0096 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Rat CGRP1 (Calcitonin Gene Related Peptide 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Antibody (Biotin)

20-abx271839 Abbexa
 • 560.40 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1612.80 EUR
 • 760.80 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pig calcitonin gene related peptide(CGRP)ELISA Kit

CSB-E16438p-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig calcitonin gene related peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig calcitonin gene related peptide(CGRP)ELISA Kit

1-CSB-E16438p Cusabio
 • 1080.00 EUR
 • 6571.20 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig calcitonin gene related peptide(CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

abx195417-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

abx195418-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6777.36 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 663.31 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 896.16 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3672.72 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

4-CCA876Hu Cloud-Clone
 • 6837.60 EUR
 • 3673.20 EUR
 • 896.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Competitive Inhibition chemiluminescent immunoassay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6965.86 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 678.84 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 918.34 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)CLIA Kit

CCA876Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3772.51 EUR
Description: This is Competitive Chemiluminescent immunoassay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) CLIA Kit

4-CCA876Mu Cloud-Clone
 • 7026.00 EUR
 • 3772.80 EUR
 • 919.20 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Competitive Inhibition chemiluminescent immunoassay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids

Human calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

201-12-1062 SunredBio 96 tests 528 EUR
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4578.24 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 482.21 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 637.44 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2508.48 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

4-CEA876Hu Cloud-Clone
 • 4639.20 EUR
 • 2449.20 EUR
 • 638.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Competitive Inhibition method for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4703.9 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 492.55 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 652.22 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

CEA876Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2575.01 EUR
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

4-CEA876Mu Cloud-Clone
 • 4764.00 EUR
 • 2515.20 EUR
 • 652.80 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Competitive Inhibition method for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse calcitonin gene related peptide (CGRP) ELISA kit

CSB-EQ027706MO-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse calcitonin gene related peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse calcitonin gene related peptide (CGRP) ELISA kit

1-CSB-EQ027706MO Cusabio
 • 964.80 EUR
 • 6118.80 EUR
 • 3244.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse calcitonin gene related peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

CN-02774M1 ChemNorm 96T 548.4 EUR

Mouse calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

CN-02774M2 ChemNorm 48T 367.2 EUR

Human calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

CN-03994H1 ChemNorm 96T 538.8 EUR

Human calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit

CN-03994H2 ChemNorm 48T 358.8 EUR

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Hu-48T DL Develop 48T 529.2 EUR
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Hu-96T DL Develop 96T 684 EUR
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Human Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Mu-48T DL Develop 48T 540 EUR
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) ELISA Kit

DLR-CGRP-Mu-96T DL Develop 96T 698.4 EUR
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human calcitonin gene related peptide, CGRP ELISA Kit

CSB-E08210h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human calcitonin gene related peptide, CGRP in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Duża elastyczność w przeprojektowaniu specyfiki genomowego celu NPS znacznie rozszerzyła zakres zastosowań składania genów w nauce o życiu i stanowi wielką obietnicę rozwoju terapii genowych nowej generacji. Technologie PN mają wspólną zasadę wywoływania dwuniciowej pauzy DNA (DSB) w określonym przez użytkownika miejscu w genomie, po której następuje komórkowa naprawa indukowanej DSB. DSB generowane przez PN są głównie naprawiane przez niehomologiczne składanie końcowe (NHEJ) i gotowe ścieżki połączeń przez mikrohomologię (MDA), które mogą wywoływać różnorodne małe mutacje insercyjne lub usuwające (indel). W przypadku pobudzenia w sekwencji kodującej białko i przesunięcia ramki odczytu, docelowy gen (KO) można łatwo uzyskać za pomocą jednej z dostępnych PN.

Dodaj komentarz