Detection, Treatment Planning, and Genetic Predisposition of Bruxism: A Systematic Mapping Process and Network Visualization Technique

Detection, Treatment Planning, and Genetic Predisposition of Bruxism: A Systematic Mapping Process and Network Visualization Technique

Brak snu generuje wiele zaburzeń; Jednym z nich jest szczotkowanie. Dotknął prawie 31% światowej populacji. Celem artykułu jest określenie zakresu badań prowadzonych nad bruksizmem oraz stworzenie bazy danych. Kładziemy nacisk na kwestie krytyczne dla nowych zobowiązań badawczych i komunikacyjnych. Ten artykuł przedstawia globalny obraz i bardzo opiera się na postrzeganiu zespołu bruksizmu. W pracy badawczej … Czytaj dalej